Archívy autora: Arpád Csörgő

 

Oznámenie o riaditeľskom voľne

 

Vedenie Základnej školy, Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo Vám oznamuje, že dňa 29.10.2018 (pondelok) poskytne žiakom 1.- 9.ročníka riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 05.11.2018 (pondelok).

PLENÁRNA SCHÔDZA  RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

O Z N A M

 

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY,

DŇA  19. 09. 2018 o 16.30 HOD.

SA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

ZÁKLADNEJ ŠKOLY GABČIKOVO 1082/3, GABČÍKOVO

USKUTOČNÍ PLENÁRNA SCHÔDZA

 RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI

 

 

VÝBOR RZ a RIADITEĽ ŠKOLY