OZNAM

Zriaďovateľ a riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo

oznamuje, že sa

obnovuje prezenčné vyučovanie 1. až 4. ročníka základnej školy

a školského klubu detí v bežnom režime 

od stredy 07. 04. 2021

Žiak/žiačka:

  • Pri vstupe do budovy musí mať žiak nasadené rúško a dodržiavať odstupy a vydezinfikuje si ruky a bude mu/jej zmeraná teplota
  • Pri vstupe odovzdá vyplnené tlačivo

Čestné vyhlásenie (v prílohe,  prípadne si ho  môžete osobne vyzdvihnúť  pred hlavným vchodom) a kópiu negatívneho PCR/antigénového testu rodiča, nie staršiu než 7 dní , alebo sa ňou preukáže pri vstupe žiaka do budovy.

Čestné vyhlásenie pre rodičov

  • Následne po prezutí sa plynulo presunie do svojej triedy, na chodbe sa nezdržuje

*****

  • škola pre žiakov bude otvorená od 7.00 do 7.55 hod.
  • Žiaci 1., 2., 3., a ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom

*****

  • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre deti a respirátorov pre dospelé osoby.
  • Nosenie rúšok počas vyučovania je povinné,
  • Nosením rúška/respirátora FFP2 – KP95, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných

Ďalej:

  • Pokiaľ to počasie dovolí, odporúča sa žiakom aby prichádzali do školy pešo, na bicykli, alebo na kolobežke
  • V prípade priaznivého počasia, každá trieda strávi počas vyučovania čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy

 

Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľa.

O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 031/5594136

Aby sme mohli v škole zotrvať,  bez prerušenia

výchovno-vzdelávacieho procesu čo najdlhšie,

správajme sa všetci zodpovedne

a dodržujme

R   O   R

                                           Nosme                   Dodržujme                   Čisté

                                  Rúško/respirátor             odstup                        ruky

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME