Vážení rodičia,

od 12. 04. 2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe 1. stupňa. Na to, aby sa vaše deti mohli vzdelávať,  je nutné v pondelok ráno  pri nástupe detí do školy odovzdať:

  1. Vyplnené čestné vyhlásenie
  2. Kópiu RT-PCR alebo antigénového testu. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

/Prípadne dá originál testu k nahlianutiu triednej učiteľke pri vstupe/

Tlačivo na vyplnenie – Čestné vyhlásenie:

  • dostali všetky deti, ktoré boli v piatok prítomné na vyučovaní,
  • môžete si ho vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do školy,
  • stiahnuť zo stránky školy.

PROSÍME DÔSLEDNE DODRŽUJTE  R-O-R

SPOLU TO ZVLÁDNEME