Pedagogický zbor

Riaditeľ školy: Mgr. Csörgõ Arpád

Zástupkyňa riaditeľa: RNDr. Vojtušová Daniela

Výchovný poradca: PaedDr. Csibová Anita

Triedny učitelia:

1.A: Mgr. Siposová Eva

1.B: Mgr. Csóková Györgyi

2.A : Mgr. Šabová Dominika

3.A : Mgr. Králechová Adriana

4.A : Mgr. Baráthová Zuzana

4.B : Mgr. Bartalová Milena

5.A : Mgr. Bokrosova Andrea

6.A : Mgr. Vonyiková Csóková Edita

7.A : PaedDr. Csibová Anita

8.A : RNDr. Vojtušová Daniela

9.A : Mgr. Kodadová Dašena

Ostatní vyučujúci:

Mgr. Szabóová Gabriela

Mgr. Salay Dominik

Mgr. Csikmáková Agneša

Školský klub:

Izsmánová Gabriela

Plesníková Silvia

Alexandra Nagyová