Pedagogický zbor

Riaditeľ školy: Mgr. Csörgõ Arpád

Zástupkyňa riaditeľa: RNDr. Vojtušová Daniela

Výchovný poradca: PaedDr. Csibová Anita

Triedny učitelia:

1.A : Mgr. Králechová Adriana

2.A: Mgr. Brejková Viera

2.B: Mgr. Bartalová Milena

3.A: Mgr. Siposová Eva

3.B: Mgr. Csóková Györgyi

4.A : Mgr. Šabová Dominika

5.A  Mgr. Tóthová Alena

6.A : Mgr. Kodadová Dašena

7.A : Mgr. Bokrosova Andrea

8.A : Mgr. Vonyiková Csóková Edita

9.A : PaedDr. Csibová Anita

Ostatní vyučujúci:

Mgr. Szabóová Gabriela

Mgr. Salay Dominik

Mgr. Csikmáková Agneša

Školský klub:

Izsmánová Gabriela

Plesníková Silvia

Alexandra Nagyová