Voľné pracovné miesta

Základná škola, Komenského  1082/3, 930 05 Gabčíkovo prijme učiteľa/ku (1.stupeň)

Údaje o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce:   Gabčíkovo Komenského ul. 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

Termín  nástupu: 24.8.2020

Rozsah úväzku: 100 %

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Informácie pre uchádzača

Životopisy v slovenskom jazyku posielajte prosím e-mailom na zs@zsgabcikovo.edu.sk alebo poštou na adresu školy.

Kontaktná osoba:  Mgr. Arpád Csörgő , 0911158902