Vážení rodičia,


     na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľa ZŠ, vám vedenie školy oznamuje, že škola bude od pondelka, t. j. od 22. 03. 2021 naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie až do veľkonočných prázdnin.

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak, ako doteraz.

O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ