Organizácia vyučovania

7.40 –  otvorenie budovy školy pre žiakov
Pre dochádzajúce deti a deti z 1.stupňa je škola otvorená už od 7.00 hod.
7.55 –  8.40    –  1.hodina
8.45 –  9.30    –  2.hodina
9.45 – 10.30    – 3.hodina
10.40 – 11.25    – 4.hodina
11.35 – 12.20    – 5.hodina
12.20 – 13.10    – 6.hodina
obedňajšia prestávka
13.40 -14.20    – 7.hodina
14.25 -15.05    – 8.hodina

Školský klub :
Prevádzka klubu je  od 11.25  – 16.30 hod.
Poplatok za školský klub –  5  € alebo 10 €  mesačne – podľa dĺžky pobytu.

Školská jedáleň
Strava sa podáva denne od 12.00 hod do 13.40 hod.
Cena stravného :
pre žiakov 1.stupňa  … 0,93  €
pre žiakov 2.stupňa  … 1,00  €