Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

ul. Gy. Szabóa č. 1, 929 01 Dunajská Streda

  Vážení rodičia a pedagógovia !

Na základe usmernenia k prevádzke poradenských zariadení, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva ( VÚDPaP Bratislava, 2020 )

Vám oznamujeme, že CŠPP zabezpečuje:

  • urgentnú odbornú starostlivosť, priamy kontakt s klientom v odôvodnených prípadoch, po telefonickej konzultácii, za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení
  • naďalej poskytujeme psychologické, špeciálnopedagogické, sociálne a logopedické poradenstvo a konzultácie formou telefonickej intervencie a mailovej komunikácie (po dohode skype a iné)

Kontakty:

Mgr. J. Szalayová, psychológ, 0908846300, 0905775407,szalayova.j@gmail.com

Mgr.  Ž. Černá, špec. pedagog, 0905848963,0905775413,zsana111@gmail.com

Mgr. Z. Augustínová, špec. pedagóg. 0905775403, zaugustinova1@hotmail.sk

PhDr. I. Parčetich, soc. pracovník,0907717190, parcetichildiko@gmail.com

Mgr.M. Némethová, logopéd, 0902285453,

m.fekete@jahoo.com