Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy – Základná škola Gabčíkovo Komenského ul. 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

https://www.gabcikovo.sk/sk/samosprava/verejne-sutaze-drazby-vyberove-konania-zamery

Voľné pracovné miesto:

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, školský psychológ, školský  špeciálny  pedagóg,    

v  rámci  národného projektu

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

 

Informácie o pracovnom mieste

 

Miesto výkonu práce:  Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

Doba určitá od 07. 09. 2020 do 31. 08. 2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 02. 09. 2020

Rozsah úväzku: 100%, 50%

 

Požiadavky na uchádzača

 

Vzdelanie podľa zákona č.138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠVVaŠ Slovenskej republiky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.

Minimálne požadované vzdelanie :
-úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania
-vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania

Ďalšie požiadavky

Požadované doklady poslať na adresu ZŠ do 02. 09. 2020:
– žiadosť o prijatie do zamestnania,
– profesijný životopis,
– doklady o ukončení vzdelaní,
– súhlas so spracovaním osobných údajov.

Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail)

Kontaktné informácie

 

Adresa školy :

Základná škola Gabčíkovo
Komenského 1082/3
930 05 Gabčíkovo
031/5594136; 0911/158902

E-mail: zs@zsgabcikovo.edu.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Árpád Csörgő, riaditeľ školy