Pedagogický zbor

Riaditeľ školy: Mgr. Csörgõ Arpád

Zástupkyňa riaditeľa: RNDr. Vojtušová Daniela

Výchovný poradca: PaedDr. Csibová Anita

Triedny učitelia:

1.A: Mgr. Ondríková Soňa

1.B: PhDr. Borsická Judita

2.A : Mgr. Králechová Adriana

3.A: RNDr. Vojtušová Daniela

3.B: Mgr. Bartalová Milena

4.A: Mgr. Fehérová Terézia

4.B: Mgr. Csóková Györgyi

5.A : PaedDr. Csibová Anita

6.A  Mgr. Tóthová Alena

7.A : Mgr. Kodadová Dašena

8.A : Mgr. Bokrosova Andrea

9.A : Mgr. Vonyiková Csóková Edita

Ostatní vyučujúci:

Mgr. Szabóová Gabriela

Mgr. Salay Dominik

Mgr. Csikmáková Agneša

Ing. Burián Ildikó

Školský klub:

Izsmánová Gabriela

Mgr. Danková Žaneta

Alexandra Nagyová

Szabó Petra