Rodičovské združenie

SRRZ – RZ pri Základnej škole Gabčíkovo

Adresa: 930 05 Gabčíkovo, Komenského 1082/3

IČO: 173196170182

Právna forma: Občianske združenie

Bankové spojenie: 0021873345/ 0900

predseda RZ: Ing. Robert Laczó

hospodár RZ: Alena Bodóová 

revízna komisia: Gabriela Izsmánová