Škola

Naša škola bola postavená v roku 1985. Je to pomerne veľká budova s vlastnou jedálňou a telocvičňou. Využívajú ju nielen žiaci našej školy, ale aj miestne športové oddiely na tréningy a rekreačnú telesnú výchovu. V tejto budove je ešte učebňa pre technickú výchovu,  školská kuchynka, administratívne a prevádzkové priestory, oddelenie školského klubu a učebňa pre vyučovanie informatiky.
V areáli školy je multifunkčné ihrisko pre vyučovanie telesnej výchovy v jarnom období. Veľkú časť areálu školy zaberá zelená oddychová zóna, ktorá sa využíva aj na vyučovanie prírodopisu ako učebňa v prírode. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa pobytu školy v prírode, ktorá je organizovaná pre žiakov 1. – 5.ročníka. Pre žiakov 7.ročníka sa uskutočňuje lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz.