Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

Vážení rodičia,

 

dňa 1. júna 2020 začíname výchovno-vzdelávací proces na našej škole pre žiakov  1.- 5. ročníka. Nakoľko

  • rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  • Vyhlásenie rodičov pri nástupe do školy

Nie každý rodič/zákonný zástupca má možnosť si vyhlásenie vytlačiť. Príslušné tlačivo si bude môcť vyzdvihnúť pred budovou školy v termíne od 25. 05. 2020 do 29. 05. 2020 v čase od 8.00 hod. do 12. 00 hod. a vyplniť si ho v pohodlí domova. Týmto krokom urýchlite ranný nástup žiakov do školy.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy