Kontakt

Adresa: Základná škola Gabčíkovo, Komenského ul. 1082/3, Gabčíkovo, 930 05

Telefón:  031 5594136

Školská jedáleň: 031 5594551 ( vedúca ŠJ  p. Zlatica Kántorová)

Fax:  031 5595055

e-mail: info@zsgabcikovo.sk

info@zsgabcikovo.sk

zodpovednaosoba@zsgabcikovo.sk