Oznam !!!

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

ul. Gy. Szabóa č. 1, 929 01 Dunajská Streda

Mílí rodičia !

Vzhľadom  k súčasnej pandemickej situácii Vám poskytujeme        psychologické, špeciálnopedagogické ,sociálne poradenstvo a konzultácie formou telefonickej intervencie a mailovej komunikácie (po dohode skype a iné).

Kontakty: Mgr. J. Szalayová, psychológ, 0908846300, 0905775,szalayova.j@gmail.com

Mgr.  Ž. Černá, špec. pedagog, 0905848963,0905775413,zsana111@gmail.com

Mgr. Z. Augustínová, špec. pedagóg. 0905775403, zaugustinova1@hotmail.sk

PhDr. I. Parčetich, soc. pracovník,0907717190, parcetichildiko@gmail.com