Opatrenia ministerstva školstva zo dňa 24.03.2020

 

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania, rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
  • Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita  sa  bude   konať   v   termíne do 30. júna 2020.
  • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý by písali žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  •  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
  • Posúvajú   sa termíny   zápisov do základných škôl. Tie  by  sa   mali   uskutočniť   v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
  • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
  • V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
  • Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
  • Predstavia novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.