OZNAM

Brány školy sa otvárajú  4. septembra 2023 o 9.00 hod.

 

Harmonogram prvých dní v škole:

 • 4.9. 2023 /pondelok/

 

 • Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 9.00 hodine,
 • Žiaci 1. ročníka sa po ukončení otvorenia presunú do triedy v sprievode svojich rodičov.

         Zápis do ŠKD sa uskutoční pred hlavným vchodom od 8.00 do 12.00 hod.

 

 • 5.9. 2023 /utorok/ – organizačné pokyny, triednické práce

 

 • Žiaci si prinesú písacie potreby, poznámkový blok/zápisník atašku na učebnice, ďalej papierové vreckovky, vlastnú fľašu s pitím, desiatu                                        a papuče/topánky na prezutie.

 

 • Dĺžka vyučovania:
 • – 4. roč. – 4 vyučovacie hodiny
 • – 9. roč. – 5 vyučovacích hodín

 

 • 6.9. 2023 /streda/ – vyučuje sa podľa mimoriadneho rozvrhu
 • – 4. roč. – 4 vyučovacie hodiny
 • – 9. roč. – 5 vyučovacích hodín

 

 • Od 7. 9. 2023 /štvrtok/ – sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu

 

TEŠÍME SA NA VÁS