Oznam ZŠ Gabčíkovo

OZNAM ZŠ Gabčíkovo

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR je od stredy (11. 3. 2020) ZŠ Gabčíkovo zatvorená.

Dnes zasadol Ústredný krízový štáb a na svojom zasadnutí prijal tvrdé preventívne opatrenia. Od pondelka (16. 3. 2020) je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia na základe ohrozenia zdravia 2. stupňa. Táto bude trvať od pondelka ďalších minimálne 14 dní, t. j. od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020. Vyučovanie sa začne 30.03.2020 (pondelok)

Žiaci budú dostávať domáce úlohy elektronicky (Facebook, IZK – internetová žiacka knižka, e-mail), žiaci sú povinní si všetko vypracovať, prebrať, naučiť sa.

Dôrazne žiadame rodičov a žiakov, aby dôsledne dodržiavali aj nasledovné pokyny:

– Počas zatvorenia školských zariadení platí prísny zákaz zoskupovania sa. Nestretávať sa so spolužiakmi! Nestretávať sa ani v rámci pobytu vonku – na ihriskách…, radšej voliť individuálne prechádzky s rodinou.
– Prísny zákaz vstupu do areálu školy.