V Gabčíkove zasadal krízový štáb z dôvodu prijatia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

V Gabčíkove zasadal krízový štáb z dôvodu prijatia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

 

Od zajtrajšieho dňa, t.j. od 11. marca 2020 do 17. marca (vrátane) – na 5 dní budú uzatvorené 3 mestské materské školy, Základná škola Lászlóa Amadea a Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Na dobu neurčitú (do odvolania) bude uzatvorená Základná umelecká škola.

Žiadame občanov, aby priebežne sledovali opatrenia ústredného krízového štábu, ktoré sú pre každého záväzné.

Vyzývame Vážených rodičov a vedúcich školských zariadení, aby vykonali patričné opatrenia.

 

Za pochopenie Vám ďakujeme.