OZNAM

Vážení rodičia, 

od 13. 05. 2021 /štvrtok/ sa obnovuje  vyučovanie prezenčnou formou na            2. stupni podľa riadneho rozvrhu, pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienka vstupu žiačok/žiakov do školy:

  • pri vstupe je potrebné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti „/prílohač.8/,
  • Príloha č.8 Vyhlásenie 19600

Tlačivo :

  • dostali žiaci na vyučovaní,
  • môžete si ho vyzdvihnúť pred hlavným vchodom školy,
  • stiahnuť zo stránky školy.
  • nie je potrebné predložiť negatívny PCR/antigénový test žiaka ani rodiča /ÚVZ SR Vyhláška 197 §1/.

Do budovy školy:

  • žiačky a žiaci 2. stupňa vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.15 do 7.55 hod.,
  • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

V priestoroch školy  musia  žiaci povinne nosiť rúška.