Dôležité informácie: Opatrenia pre školy od 26.10.2020

OZNAM PRE RODIČOV

Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu druhý stupeň ZŠ –  žiaci sa učia z domu (inštrukcie dostali od triednych učiteľov)

Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci druhého stupňa vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

Prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.  V prevádzke zostáva aj Školský klub detí.

Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok(nástup 1. stupňa  3.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020(nástup 1. stupňa 10.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti) .

Oznam školskej jedálne

 

V súvislosti s opatrením ohľadne dištančnej výučby pre II. stupeň základných škôl platným od 26.10.2020 budú všetci žiaci II. stupňa automaticky odhlásení z obeda na celý čas trvania dištančnej výuky a školská jedáleň bude variť len pre žiakov I. stupňa ZŠ a zamestnancov ZŠ.

Vedenie ZŠ Gabčíkovo