OZNAM

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo v súčinnosti s RUVZ

v Dunajskej Strede oznamuje,

 že sa obnovuje prevádzka základnej školy

od pondelka 28. 09. 2020

Žiak/žiačka:

Pri vstupe do budovy musí mať nasadené rúško a dodržiavať odstupy

a vydezinfikuje si ruky a bude mu/jej zmeraná teplota

  • Pri vstupe odovzdá vyplnené tlačivo

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ /v prílohe, tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť pred hlavným vchodom/

  • Následne po prezutí sa plynulo presunie do svojej triedy, na chodbe sa nezdržuje

*****

  • škola pre žiakov bude otvorená od 7.00 do 7.55 hod.
  • Žiaci 1., 2., 3., a ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom
  • Žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka vstupujú do budovy zadným vchodom pri telocvični

*****

  • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre prvý aj druhý stupeň.
  • Nosenie rúšok počas vyučovania na druhom stupni je povinné, na prvom stupni sa odporúča.
  • Nosením rúška, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných

Ďalej:

  • Pokiaľ to počasie dovolí, odporúča sa žiakom aby prichádzali do školy pešo, na bicykli, alebo na kolobežke
  • V prípade priaznivého počasia, každá trieda strávi počas vyučovania aspoň jednu hodinu na čerstvom vzduchu.

Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy

Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľa.

O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 031/5594136

Aby sme mohli v škole zotrvať,  bez prerušenia

výchovno-vzdelávacieho procesu čo najdlhšie,

správajme sa všetci zodpovedne

a dodržujme

R   O   R

 Nosme                   Dodržujme                   Čisté

   rúško                     odstup                     ruky

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME

ZŠ Gabčíkovo-vyhlásenie o bezinfekčnosti