PLENÁRNA SCHÔDZA  RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

O Z N A M

 

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY,

DŇA  19. 09. 2018 o 16.30 HOD.

SA V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

ZÁKLADNEJ ŠKOLY GABČIKOVO 1082/3, GABČÍKOVO

USKUTOČNÍ PLENÁRNA SCHÔDZA

 RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI

 

 

VÝBOR RZ a RIADITEĽ ŠKOLY