Oznámenie o riaditeľskom voľne

Vedenie Základnej školy, Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo Vám oznamuje, že dňa 07.05.2018 (pondelok) poskytne žiakom 1.- 9.ročníka riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z organizačných dôvodov.

Vo vyučovaní sa bude pokračovať 09.05.2018 (streda).