Vážení rodičia, milí žiaci,

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy.

Preto všetky školy od 11. januára 2021  budú pokračovať vo vzdelávaní dištančným spôsobom výučby.

Pre našu školu to znamená, že na online výučbu od tohto termínu prechádzajú aj všetky triedy prvého stupňa. Online rozvrhy, ktorými sa bude riadiť online výučba žiakov prvého stupňa oznámia rodičom triedne učiteľky najneskôr do piatka 8. januára 2021.

    Pre výučbu žiakov druhého stupňa platia doterajšie online rozvrhy.

Situácia by sa mala podľa plánu od 18. januára zmeniť a mal by nastať pomalý návrat žiakov do škôl podľa priloženej tabuľky

Je však potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Prostredníctvom facebokovskej stránky a webu školy  Vás budeme aktuálne informovať o všetkých ďalších prijatých opatreniach, preto Vás prosíme, aby ste ich pravidelne sledovali.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  v Rozhodnutí ministra školstva pod číslom 2021/9113:1-A1810

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

 

Želáme Vám veľa zdravia a šťastia v roku 2021

a dúfame, že sa v škole čoskoro stretneme