Oznam!!

Vážení rodičia, milí žiaci!
V zmysle Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra Vás informujeme, že:

  • Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30.10., 2.11., 6.11. a  9.11.
  • Účasť na celoplošnom testovaní, ktoré sa uskutoční počas víkendu (31.10.-1.11.), sa odporúča všetkým osobám nad 10 rokov
  • 3. novembra, resp. pri prvom nástupe po celoplošnom testovaní, žiaci, ktorí ešte nedovŕšili vek 10 rokov, predložia rodičom podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu (Upravené tlačivo zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. V utorok ráno bude tlačivo k dispozícii aj pred vchodom školy)
  • Žiaci I. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19,  žiaci, ktorí sa nepreukážu negatívnym výsledkom, sa  nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby v škole.
  • Výsledky testovania môžu vo veľkej miere ovplyvniť chod niektorých škôl. O prípadných zmenách Vás budeme informovať v pondelok. Žiaci II. stupňa pokračujú s dištančnou výučbou do 27.11.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.