Vážení rodičia, milí žiaci,

 

blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Veríme, že sa už skoro všetci spolu stretneme i keď tento školský rok začne trošku inak ako tie predošlé. V zmysle odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) nebude slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore, ale žiakov privítajú triedne učiteľky priamo v triedach 2. septembra o 9.00 hodine. Výnimkou budú  iba deti nastupujúce do 1. ročníka, ktoré slávnostne privítame v areáli školy v sprievode iba jedného rodiča.

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR musia všetci žiaci pri vstupe do školy:

  1. mať nasadené rúško
  2. odovzdať vyplnené dotazníky
  3. Zdravotný dotazník zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 /Príloha 1/
  4. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 /Príloha2/
  5. dodržiavať odstup

 

Bez týchto náležitostí nebudú vpustení do priestorov školy.

Obe potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode počas celého dňa od 26. augusta 2020, ak nemáte možnosť si ich vytlačiť alebo stiahnuť z internetovej/FB stránky školy (Príloha 1., Príloha 2)

 

ĎAKUJEME

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Príloha1 Vyhlásenie pre rodičov 1

Príloha2 Vyhlásenie rodičov 2