ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2023/2024

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia,

 

riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo, Komenského 1082/3,

v Gabčíkove Vám oznamuje, že

zápis detí do prvého ročníka

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční v termíne

od 01. do 30. apríla 2023

 

Zápis môžete vykonať:

  • elektronickou formou,
  • osobne v termíne

– od 17. 04. 2023 do 19. 04. 2023 /pracovné dni/ v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.

– 22. 04. 2023 /sobota/ v čase od 8.30 hod. do 10.30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť:

  1. žiadosť o prijatie,
  2. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
  3. rodný list/kópiu rodného listu,
  4. súhlas rodiča dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
  5. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
  6. platný občiansky preukaz,
  7. v prípade neúplnej rodiny – rozhodnutie súdu,
  8. v prípade potreby splnomocnenie.

 vyplnené tlačivá  po kontrole odovzdáte.

Ak dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 30. 04. 2023

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 24. 03. 2023