Vážení rodičia,

na základe spoločného rozhodnutia zriaďovateľa školy a vedenia školy, vám oznamuje,  že vzhľadom na vzniknutú vážnu epidemiologickú situáciu, od pondelka, t. j. od 08. 02. 2021 bude škola naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie.

 

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Od pondelka sa zatvorí aj školský klub detí pre deti z kritickej infraštruktúry.

 

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

 

Spolu to zvládneme

 

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ