Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o zmene v organizácii vianočných  prázdnin a to nasledovne:

  • prázdniny sa začínajú 21.12. 2020 /pondelok/,

posledný deň školského vyučovania je 18.12.2020 /piatok/

  • prázdniny končia 8.1.2021 /piatok/,

prvý deň školského vyučovania bude 11. 1. 2021 /pondelok/

Ďalej

  • polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Podmienky, za akých sa budú môcť po prázdninách žiaci vrátiť do školy, budú zverejnené na internetovej/FB stránke školy a na hlavnom vchode do školy. Žiadame Vás, aby ste prvý januárový týždeň priebežne sledovali príslušné stránky školy.

 

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov

a do nového roka 2021 veľa zdravia a šťastia