POVINNÝ ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

na školský rok 2019/2020

Vážení rodičia,

 

riaditeľ Základnej školy Gabčíkovo, Komenského 1082/3,

v Gabčíkove Vám oznamuje, že

zápis detí do prvého ročníka

na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne

 

od 8. do 10. apríla 2019

 

v čase od 07.30 hod. do 16.00 hod.

na prízemí číslo dverí 46

 

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

Pri zápise zákonný zástupca povinne musí predložiť:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave.

 

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy